Strelska sekcija ŠD Mošnje deluje v spodnjih prostorih gasilnega doma v Mošnjah, kjer je pomično strelišče za 5 strelskih mest za zračno puško na razdalji 10m!