Prvi vikend meseca maja je v Mošnjah rezerviran za počastitev krajevnega praznika. Zato bomo s športnimi prireditvami počastili naš krajevni praznik.

 

Koledar športnih in drugih prireditev:

četrtek, 4.5.

turnir v namiznem tenisu  (ob 15.00 otroci, ob 17.00 odrasli)

petek, 5. 5.

ob 17.00 odprto prvenstvo Mošenj v streljanju

ob 17.30 meddruštvena gasilska vaja

sobota, 6.5.

ob 15.00 strelsko tekmovanje (odrasli, otroci)

0b 17.00 pogostitev krajanov, starejših od 70 let

ob 19.00 proslava v dvorani kulturnega doma

>>plakat<<