Na podlagi statuta ŠD Mošnje, izvršni odbor društva sklicuje redni letni občni zbor, ki bo v ponedeljek 09.03.2020 ob 20.00 uri v zgornjih prostorih PGD Mošnje!

Predlagan dnevni red:

1. Otvoritev  in pozdrav
2. Izvolitev organov občnega zbora
3. Poročilo o delu društva v letu 2019
4. Poročilo nadzornega odbora in verifikacijske komisije
5. Razprava na poročila
6. Program dela in finančni plan za leto 2020
7. Članarina za 2020
8. Razno
9. Zaključek