Na podlagi statuta ŠD Mošnje, izvršni odbor društva sklicuje redni letni občni zbor, ki bo v SREDO 27.3.2024 ob 18.00 uri v zgornjih prostorih PGD Mošnje!

Predlagan dnevni red:

1. Otvoritev  in pozdrav
2. Izvolitev organov občnega zbora
3. Poročilo o delu društva v letu 2023
4. Poročilo nadzornega odbora in verifikacijske komisije
5. Razprava na poročila
6. Program dela in finančni plan za leto 2024
7. Članarina
8. Razno
9. Zaključek

Prosimo za zanesljivo udeležbo!