Na podlagi statuta ŠD Mošnje, izvršni odbor društva sklicuje redni letni občni zbor, ki bo v sredo 30.3.2022 ob 18.00 uri v zgornjih prostorih PGD Mošnje!

Predlagan dnevni red:

1. Otvoritev  in pozdrav
2. Izvolitev organov občnega zbora
3. Poročilo o delu društva v letu 2021
4. Poročilo nadzornega odbora in verifikacijske komisije
5. Razprava na poročila
6. Program dela in finančni plan za leto 2022
7. Članarina za 2022
8. Razno
9. Zaključek

Prosimo za zanesljivo udeležbo!